Cá Tra

CÁ TRA PHI LÊ THỊT ĐỎ

Quy cách: không da, không xương, còn thịt đỏ, còn dè, còn mỡ

Kích cỡ: 170-2210, 220up

Mô tả chi tiết

 

 

Chứng nhận chất lượng