Cá Tra

DA CÁ TRA

Tên sản phẩm : Da cá tra

Đóng gói : block, 5kg x 2/carton (100%NW)

Mô tả chi tiết

Nhập Nội Dung

Chứng nhận chất lượng