Cá Tra

CÁ TRA PHI LÊ TRẮNG

Cá Tra phi lê trắng - Quy cách: Không da, không xương, bỏ thịt đỏ, bỏ dè, bỏ mỡ. - Kích cỡ: 120-170, 170-220, 220

Mô tả chi tiết

Chứng nhận chất lượng