Sản phẩm cá

CÁ TRA PHI LÊ TRẮNG

Cá Tra phi lê trắng - Quy cách: Không da, không xương, bỏ thịt đỏ, bỏ dè, bỏ mỡ. - Kích cỡ: 120-170, 170-220, 220

CÁ TRA PHI LÊ HỒNG

Quy cách: không da, không xương, bỏ thịt đỏ, bỏ dè, bỏ mỡ

Kích cỡ: 120-170, 170-220, 220 up

CÁ TRA CUỘN

Tên sản phẩm: cá tra cuộn

Kích thước: 50/70 60/80 70/90

đóng gói: IQF, túi 500gr, túi 1kg hoặc đáp ứng yêu cầu của khách hàng

% Khối lượng tịnh và men theo yêu cầu của khách hàng

CÁ TRA TẨM

Cá tra tẩm bột

Tên sản phẩm: cá tra phi lê, vàng tẩm bột

Tên Latin: Pangasius hypophthalmus

Thông số kỹ thuật: không da, không xương, cắt hoàn toàn, màu vàng tẩm bột

Kích thước: 90/120 120/170 170/220 220/up

Đóng gói: 1kg túi poly hay túi PA hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

CÁ TRA PHI LÊ VÀNG

Quy cách: không da, không xương, bỏ thịt đỏ, bỏ dè, bỏ mỡ

Kích cỡ: 120-170, 170-220, 220 up

CÁ TRA PHI LÊ

Cá Tra phi lê hồng - Quy cách: Không da, không xương,

bỏ thịt đỏ, bỏ dè, bỏ mỡ. - Kích cỡ: 120-170, 170-220, 220 up

Cá tra phi lê Light Pink cũng cắt nhỏ - Thông số kỹ thuật: không da, không xương, thịt đỏ ra, bụng ...

CÁ TRA PHI LÊ THỊT ĐỎ

Quy cách: không da, không xương, còn thịt đỏ, còn dè, còn mỡ

Kích cỡ: 170-2210, 220up

CÁ TRA ĐÓNG BLOCK

Kích cỡ: 7.5 kgs

Quy cách đóng gói: 7.5 kg/block

CÁ TRA CẮT PORTION

Quy cách: cắt từ cá phi lê nguyên miếng

Kích cỡ: 60-120 gr

CÁ TRA CẮT LOIN

Quy cách: cắt từ cá phi lê nguyên miếng

Kích cỡ: 60-80gr, 80-100gr

CÁ TRA XIÊN QUE

Quy cách: cá tra, ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ

Kích cỡ: 50gr, 75 gr, 100gr, 125 gr, 150 gr

CÁ TRA CẮT KHÚC

Quy cách: còn da, còn xương

Kích cỡ: theo yêu cầu

CÁ TRA NGUYÊN CON

Quy cách: còn da, còn xương, không đầu, bỏ nội tạng, bỏ đuôi

Kích cỡ: 800-1000gr