Sản phẩm giá trị gia tăng

CÁ TRA XIÊN QUE

Màu sắc: trắng, trắng hồng, ánh sáng vàng.

Kích thước: 120-140g/que, Tùy chọn.

Đóng gói: Đông bên trái, 1kg/bag x10 / thùng, mạ băng lên đến 20%

DA CÁ TRA

Tên sản phẩm : Da cá tra

Đóng gói : block, 5kg x 2/carton (100%NW)

BREADED PANGIUS FINGER

Quy cách: 60% cá, 40% tẩm bột

BREADED SHRIMP

Quy cách: 60% cá, 40% tẩm bột

BREADED PANGIUS NUGGET

Quy cách: 60% cá, 40% tẩm bột