Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tranhan/domains/tranhan.com/public_html/blocks/page_gioithieu.php on line 4

Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng các giải pháp hoàn hảo về thủy sản và dịch vụ vận tải với phương châm:

Cung cấp những sản phẩm khách hàng cần

Lấy đạo đức kinh doanh và lợi ích khách hàng làm trọng

Thực hiện tốt những gì đã cam kết

Thị trường