Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tranhan/domains/tranhan.com/public_html/blocks/page_gioithieu.php on line 4

Vùng nuôi

TRẦN HÂN sở hữu vùng nuôi rộng lớn 100 ha trải dài ven sông Cửu Long, đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào cho nhà máy sản xuất (2,000 tấn/tháng).

Thị trường