Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tranhan/domains/tranhan.com/public_html/blocks/page_thitruong.php on line 5

Thị Trường Nam Mỹ

Cá Tra Phile Việt Nam Tại Thị Trường Nam Mỹ

(Ngày đăng: 18/06/2013 )

 
 
Tuy giá trị NK thủy sản không lớn so với các thị trường chủ lực khác của Việt Nam, nhưng Brazil là thị trường ổn định với tăng trưởng NK thủy sản trung bình hàng năm là 26% và chiếm 1,8% tỷ trọng NK thủy sản của thế giới.

 Trong khi hầu hết các nước NK lớn giảm nhu cầu thủy sản, thì NK vào Brazil vẫn tăng nhẹ gần 8% về khối lượng và 2% trong 4 tháng đầu năm nay với khoảng 153 nghìn tấn thủy sản nguyên liệu (HS 03), trị giá gần 513 triệu USD.

Khác với những thị trường NK khác, Brazil ưa chuộng sản phẩm cá nướng, cá hun khói hơn cá đông lạnh nguyên con. Mặt hàng này chỉ đứng sau phile cá đông lạnh. NK cá phile đông lạnh của nước này trong 4 tháng đầu năm nay đạt khoảng 67 nghìn tấn, trị giá 183 triệu USD, tăng gần 10% về khối lượng nhưng chỉ tăng 5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các sản phẩm cá phile NK vào Brazil, cá tra Việt Nam chỉ đứng sau cá minh thái, cá tuyết hake và cá hồi về lượng tiêu thụ. Do vậy, giá trị NK cá phile của Việt Nam vào nước này vẫn đứng sau sản phẩm của Trung Quốc và Chile.

Năm 2012, cá phile đông lạnh của Việt Nam chiếm 19,4% thị phần tại Brazil, trong khi Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất là 35,7%, tiếp đến là Achentina chiếm 23%.